ที่มาของผลงาน

ชิ้นงานทั้งหมดที่มานำเสนอได้มาจาก ๒ ยุค ยุคแรกเป็นผลงานสร้างสรรค์ก่อน ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ยุคสองจะเป็นผลงานสร้างสรรค์หลัง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ สรุปรวมผลงานทั้งสองยุคในโครงการทั้งสิ้น ๑๐๙ ชิ้นงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ผมทำงานทุกวัน ทำอย่างไม่รู้ว่าจะได้โอกาสแสดงหรือไม่ รู้แต่ว่าอยากทำและต้องทำ ทุกอย่างตกผลึกมาจากทั้งชีวิตของผมที่มีบุญอยู่ในช่วงแผ่นดินของรัชกาลที่ ๙ ส่วนในงานที่มีอยู่ก่อนแล้ว ผมก็ไปขอความอนุเคราะห์จากเจ้าของผลงานนำมาร่วมแสดง ที่สำคัญคือ เป็นการจัดงานครั้งแรกที่ ไม่มีสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนการจัดงาน ทางทีมงานมาเห็นงานของผมที่คณะฯ แล้วขอนำมาจัดโดยบอกว่าจะจัดแบบ Crowdfunding ซึ่งครั้งแรกฟังผมก็ไม่เข้าใจ พวกน้องๆเขาเลยอธิบายว่ามันคือการจัดงานที่ให้โอกาสคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนในโลกมีส่วนในการจัดงานตามกำลัง ผมก็คิดว่าดีเหมือนกัน เราจะได้มีโอกาสแสดงทุกรายชื่อของคนไทยที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน เป็นแนวคิดใหม่ที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในวงกว้าง อย่างไรก็ตามงานนี้จะมีขึ้นไม่ได้เลยหากเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และทางสภากาชาดไทย ซึ่งผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูง และขอบคุณคนไทยทุกคนที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพการแสดงความจงรักภักดีที่สำคัญอย่างยิ่งมาในโอกาสนี้ งานนี้สำคัญที่สุดในชีวิตของผม” ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) กล่าวสรุป

โครงการก่อน ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

 • ๖0 ปี ครองแผนดิน =  *๖๐ = ๔๕๔๐๐ วัน
 • ตู้แห่งความเพียร
 • ศิลปกรรมสิ่งแวดล้อมวิริยะ บาลี แม้ไม่เห็นฝั่งจะว่ายต่อไป (คลองหลอด)
 • บ้านแห่งความเพียร,พอ,พลัง (เชียงราย)
 • ภาพอัครศิลปิน
 • ภาพร่างลายเส้นต้นฉบับหนังสือ มหาชนก
 • ๗๐ ปีครองแผ่นดินนครินทร์สุวรรณภูมิ

โครงการหลัง ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ (ขนาด ๑๘๙/๑๗๐ ซม.)

 • ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ( ๒๔ ซม. ภาพประทับใจศิลปิน)
 • ภาพเขียนสด หลังสวรรคต ๑ เดือน ๙๐ นาที ประกอบดนตรี
 • ปฐมบรมราชโครงการ การค้นทุกข์ของประชาชนชาวสยาม
 • ความซ่อนเร้นความยากไร้ความไม่รู้ คือต้นเหตุทุกข์ของประชาขนชาวสยาม
 • ทรงพัฒนาคนถิ่นกันดาร  ให้เป็นคนวิไล ๑
 • ทรงพัฒนาคนถิ่นกันดาล ให้เป็นคนวิไล ๒
 • ทรงปลูกมะม่วง แต่ต้นไม้ ๙ วิธี
 • ต้นไม้ที่ทรงปลูกในใจคนไทย พลดี, พอดี, เพียรดี
 • ๗๐ ปี ศาสตร์พระราชาพลังแผ่นดิน
 • ทรงอบรมศาสตร์สันติสุขต่อชาวไทย ทรงเป็นเทพในใจไทยนิรันดร
 • หลักการทางงานภูมิสังคม องค์รวมทำให้ง่าย ฯลฯ
 • ทรงสำรวจพบความซ่อนเส้นความยากไร้ ความไม่รู้
 • เช้าสายบ่ายค่ำ ๒๔ ชม. ทรงพัฒนาคนไทย
 • ๑๔ กุมภาพันธ์ ๖๐ ห้องทรงงานพระราชา
 • ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม ร่างกายแข็งแรง
 • ประตูแห้งอัครศิลปิน
 • แม้ไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายต่อไปวิริยะ*บารมี
 • แม้ไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายต่อไป
 • พระโกศ ลายทอง
 • พระโกศ ลายเสนี
 • ทรงผนวช -> การสังคมศิลป์ ธรรมะ ธรรมชาติ – ธรรมศิลป์
 • ฝนหลวง
 • ประติมากรรมสรุป